Finansavimas

Tvarios energijos ir klimato veiksmų planų finansavimo galimybės

Galimybė gauti finansavimą – tai geriausias būdas paversti ambicingus veiksmų planus konkrečiais projektais. Finansavimo priemonių puslapyje Merų pakto bendrijai pateikiama aiški ir praktiška informacija apie galimybes gauti lėšų ir finansavimą.

Sąveikusis finansavimo vadovas – tai informacijos apie ES, valstybių narių bei pagrindinių finansų institucijų (pavyzdžiui, Europos investicijų banko) valdomas finansavimo iniciatyvas rinkinys. Šiame vadove taip pat pateikiama informacija apie paramos paslaugas ir naujoviškas finansavimo schemas.

Naudingų nuorodų skyriuje rasite aktualiausius Pakto bendrijai leidinius finansavimo tema, tarp jų geriausios praktikos ir įgytos patirties pavyzdžiai.

Daugiau leidinių Merų pakto bendrijos nariai gali skaityti tik šios svetainės privačioje erdvėje „MyCovenant“.


Sąveikusis finansavimo vadovas


ADVANCED SEARCH Clear allURBIS

URBIS – tai nauja speciali investicijų miestuose patariamoji platforma, veikianti pagal Europos investicijų patariamojo centro (EIAH) iniciatyvą. URBIS buvo sukurta teikti konsultacinę paramą miesto valdžios institucijoms siekiant paskatinti, paspartinti ir išnaudoti investicijų miestuose projektus, programas ir platformas. URBIS sukurta bendradarbiaujant Europos Komisijai (Regioniniam ir miestų politikos generaliniam direktoratui) ir Europos investicijų bankui ES vieno langelio sistemos miestams kontekste ir remiant ambicingus tikslus, apibrėžtus ES miestų darbotvarkėje.

Naudingos nuorodos

Šiame skyriuje surinkti aktualiausi leidiniai: Merų pakto bendrijos geriausios praktikos ir įgytos patirties pavyzdžiai bei naudingos pagrindinių ES institucijų ataskaitos. Daugiau leidinių gali skaityti tik Merų pakto bendrijos nariai ir tik šios svetainės privačioje erdvėje „MyCovenant“ išteklių bibliotekoje.

Svarbu žinoti, kad sukūrėme 4 lankstinukų seriją: juose išdėstytos įvairiausios finansavimo ir rėmimo galimybės jūsų veiksmams energetikos ir kovos su klimato kaita srityse:

financing 4 leaflets 500x

  1. Innovative Financing Schemes

  2. Project Development Assistance

  3. EU Funding Programme

  4. Financial Institutions Instruments

And also...