Energijos nepriteklius

Energijos nepritekliaus mažinimas

Merų pakto tikslai 2030 m. Europoje neapsiriboja klimato kaitos švelninimo veiksmais ir prisitaikymo prie jos neišvengiamų pasekmių, jo signatarai taip pat įsipareigojo suteikti visiems piliečiams prieigą prie saugios, tvarios ir įperkamos energijos. Europos kontekste tai reiškia imtis veiksmų energijos nepritekliui sumažinti. Mažindami energetinį skurdą Pakto signatarai gali gerinti piliečių gyvenimo kokybę ir kurti teisingesnę ir labiau integruotą visuomenę.

Kas yra energijos nepriteklius?

Energetinį nepriteklių galima apibrėžti kaip:

„padėtis, kai dėl įvairių veiksnių derinio – mažų pajamų, didelių elektros energijos sąnaudų bei būsto mažo energijos vartojimo efektyvumo – namų ūkiui ar asmeniui neįmanoma naudotis būtinosiomis energetikos paslaugomis (tokiomis kaip būsto šildymas, vėsinimas, apšvietimas, judumas ir elektros energija) ir užtikrinti deramą gyvenimo lygį“.

European Commission, Citizen Energy Forum 2016

Praktikos lygmenyje tai reiškia, kad pažeidžiami piliečiai neturi prieigos prie energetinių paslaugų arba pirkdami jas jie neturės galimybės naudotis kitomis būtinomis paslaugomis. Energetinio skurdo poveikiai gali sukelti rimtų pasekmių sveikatai, gerovei, socialiniai įtraukčiai ir gyvenimo kokybei. Energetinį skurdą patiriančių gyventojų būstai neturi pakankamo apšvietimo, šildymo ar vėsinimo, svarbių prietaisų naudojimo galimybių, transporto ir prieigos prie daugelio kitų būtinų energetinių paslaugų. Dėl šios priežasties į energijos nepriteklių turi būti atsižvelgiama daugelyje politikos sričių, pavyzdžiui, socialinės, ekonominės ir, žinoma, klimato ir aplinkos politikose.

Energijos nepritekliaus iššūkis Europoje

Energijos nepriteklius – tai kompleksiška problema, dabartinio energetinio skurdo masto Europos savivaldybėse bei jo poveikio piliečių gyvenimui nustatymas nėra lengvi uždaviniai. Apskaičiuota, kad kas dešimtas pilietis yra veikiamas energetinio skurdo. Remiantis turimais duomenimis, Europoje:

57 milijonai gyventojų neturi galimybės šildyti savo namų žiemos laikotarpiu [1]

104 milijonai gyventojų neturi galimybės palaikyti komfortišką temperatūrą savo namuose vasaros laikotarpiu [1]

52 milijonai gyventojų vėluoja apmokėti už šildymo paslaugas [1]

10 milijonų gyventojų turi eiti pėsčiomis daugiau nei 30 minučių iki artimiausios viešojo transporto stotelės [2]

[1] https://www.energypoverty.eu/  [2] http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf

Informuotumas apie energetinį skurdą Europoje didėja, kelios ES institucijos apibrėžė jį kaip politikos prioritetą, ypatingai Europos Komisijos teisės aktų paketui 'Švari energija visiems europiečiams'. Siekiant sumažinti energetinį skurdą ES šalyse 2018 m. pagal Europos Komisijos iniciatyvą buvo sukurta Energijos nepritekliaus observatorija (EPOV). EPOV užduotys – tobulinti žinių apie energijos nepriteklių ir gerosios praktikos pavyzdžių įvertinimą, stebėseną bei dalijimąsi jais. Daugiau informacijos apie EPOV: žr. čia.

Europos Merų paktas ir EPOV susivienijo kovai su energijos trūkumu. Šios dvi Europos Komisijos finansuojamos iniciatyvos rems vietos ir regionų valdžios institucijas visoje Europoje siekiant sumažinti energijos nepriteklių dalinantis žiniomis ir ištekliais vietos pajėgumų didinimui.

Naudingų nuorodų

energy poverty summary cover- "Alleviating energy poverty: Useful resources", by the Covenant of Mayors - Europe Office

- Covenant of Mayors two-pager on energy poverty

- European Commission's awareness-raising campaign on energy efficiency and energy poverty - Policy leaflet (English), Campaign website

- ASSIST 2gether

Country-specific materials: