Prisitaikymo prie klimato kaitos ištekliai

Prisitaikymo prie klimato kaitos ištekliai

Es Merų pakto Europos biuras, dažnai bendradarbiaudamas su Europos ir nacionalinės valdžios institucijomis bei kitais suinteresuotais subjektais, siūlo palaikymą internetu ir autonominį palaikymą, taip pat sudaro signatarams galimybę mokytis vieniems iš kitų. Ar tik pradėjote dalyvauti prisitaikymo procese, ar jau įgyvendinate savo prisitaikymo planą, ar jau atliekate jo stebėseną – Pakto bendruomenė visada pasiruošusi padėti jums.

Pagalbinis įrankis prisitaikymui miesto vietovėse, sukurtas Merų pakto Europos biuro ir Europos aplinkos agentūros, – tai pagrindinis Pakto bendruomenės prisitaikymo išteklius. Jis padės jums atlikti visus veiksmus, reikalingus prisitaikymo strategijai parengti ir įgyvendinti, ir pasiūlys jums vertingas gaires ir priemones. Šis įrankis buvo patikrintas ir patvirtintas Paktą pasirašiusių miestų.

  uast logo 0 uast2

 CoM Adaptation webinars

 

Naudingos nuorodos

Daugiau patarimų galite rasti pakto SECAP gairėse, o Pakto ataskaitų šablonas ir gairės padeda Pakto signatarams sustruktūrinti savo prisitaikymo veiksmus.

Miestų prisitaikymo žemėlapių žiūryklė skirta apžvelgti dabartinius ir būsimus klimato pavojus, su kuriais susiduria Europos miestai, jų pažeidžiamumą kilus šiems pavojams ir gebėjimą prisitaikyti. Žemėlapių žiūryklė renka informaciją iš įvairių šaltinių apie pastebėtą ir prognozuojamą aukštos temperatūros, potvynių, vandens trūkumo ir miškų gaisrų teritorinį pasiskirstymą bei intensyvumą.

Atviroji platforma, skirta įvairių sričių poreikiams ir interesams: mokslo, politikos ir praktikos; viešojo, privataus ir savanoriško sektorių; didelių ir mažų organizacijų, taip pat įvairūs asmenys jos pagrindu kuria informacinę duomenų bazę su naujausia informacija apie gamtinius turtus, ekosistemų funkcijas ir gamta paremtus sprendimus.

Pakto bendruomenės narių ribotos prieigos skiltyje galite keistis informacija su kitais dalyviais naudodamiesi diskusijų forumais ir rasti papildomos medžiagos Pakto išteklių bibliotekoje. MyCovenant taip pat siūlo specialųjį e. mokymosi modulį prisitaikymui, o naudodamiesi mokymosi kartu įrankiu galite konsultuotis su kitais dalyviais.