Prisijungti prie rėmėjų

Merų paktas vienija visus valdymo lygius bei atitinkamas paramos organizacijas, agentūras ir asociacijas, skatindamas prisijungti prie šios iniciatyvos ir paspartinti klimato ir energetikos veiksmus vietos lygmenyje. Toliau skaitykite išsamesnę informaciją apie prisijungimo galimybes.

Pakto rėmėjai – tai vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijos, tinklai, vietos ir regionų teminių sričių agentūros, Europos federacijos ir ne pelno siekiančios organizacijos, pasirengusios skatinti Merų pakto iniciatyvą bei telkti ir remti savo narius ir / arba vietos valdžios institucijas siekiant Merų pakto tikslų. Jie skatina informuotumo didinimo, ryšių palaikymo ir tinklų kūrimo veiklą, skatindami Merų pakto iniciatyvą ir remdami savo signatarų įsipareigojimų vykdymą.

Jie imasi veiksmų savo teritorijose ir kompetencijų srityse (pavyzdžiui, energetikos, aplinkos, vandens, oro) bei  skirtinguose valdymo lygmenyse (pavyzdžiui, Europos, nacionaliniame bei regionų / vietos), siekiant skatinti prisidėti prie Merų pakto iniciatyvos ir remti savo signatarų įsipareigojimus. Pakto rėmėjai yra kontrolės, teisinių reikalavimų ir finansavimo schemų ekspertai savo veiklos lygmeniu: vietos / regiono, nacionaliniu arba Europos, todėl jie gali profesionaliai konsultuoti signatarus ir nustatyti sąlyčio taškus su jau vykdomoms iniciatyvomis.


Kas gali dalyvauti?

Vietos ir regionų savivaldybių tinklai ir asociacijos, Europos federacijos, vietos ir regionų teminių sričių agentūros (energetikos / aplinkosaugos) gali tapti Pakto rėmėjais.

Išsamesnės informacijos teiraukitės Pakto rėmėjų pagalbos tarnybos adresu supporters@eumayors.eu.

Rėmėjų sąrašas 

Kaip galima prisijungti?

Siekdami gauti pakto rėmėjo statusą, vietos valdžios institucijų tinklai turėtų atlikti šiuos veiksmus:

N.B. Dauguma agentūrų ir jų tinklų gali būti tinkamos ir bus skatinamos pasirašyti įsipareigojimų įsipareigojimą ir tapti aktyviais Merų pakto iniciatyvos rėmėjais, išskyrus tas pelno nesiekiančias agentūras, kurių įgaliojimai yra pagal projektus ir daugiausia privačiai finansuojamas. Tačiau sprendimas bus priimtas kiekvienu atveju atskirai, o tinkamumą galima patikrinti pagalbos centre. 

1 ŽINGSNIS

užpildyti ir pateikti internetinę registracijos formą dėl pradinio tinkamumo patikrinimo

2 ŽINGSNIS

patvirtinus tinkamumą, užpildyti ir pasirašyti susitarimo formą, atsiųstą iš Merų pakto biuro

3 ŽINGSNIS

Merų pakto biuras sukurs jūsų organizacijos internetinį profilį, kai gaus tinkamai užpildytą ir pasirašytą susitarimo formą. Tai padės aktyviai dalyvauti Merų pakto bendrijos veikloje ir teikti geresnę paramą savo asocijuotiems
signatarams.

Kodėl verta dalyvauti?

Kada galima prisijungti?

Pakto rėmėjai gali prisijungti prie Merų pakto dėl klimato ir
energetikos bet kuriuo metu, užpildę registracijos formą, esančią šio puslapio dešinėje.