Prisijungti prie koordinatorių

Merų paktas vienija visus valdymo lygius bei atitinkamas paramos organizacijas, agentūras ir asociacijas, skatindamas prisijungti prie šios iniciatyvos ir paspartinti klimato ir energetikos veiksmus vietos lygmenyje. Toliau skaitykite išsamesnę informaciją apie prisijungimo galimybes.

Pakto koordinatoriai gali įsipareigoti remti signatarus jų geografiniame regione daugeliu įvairių būdų. Pavyzdžiui: jie gali propaguoti Merų paktą, teikti techninę ir / arba finansinę paramą Tvariosios energetikos ir kovos su klimato kaita veiksmų planų kūrimo ir įgyvendinimo procese, kurti tinklų veiklą Pakto signatarų bendruomenėje. Visos atitinkamos veiklos, remiančios klimato ir energetikos veiksmus vietos lygmenyje, rūšys. Žr. išsamesnę informaciją čia.


Kas gali dalyvauti?

Provincijos, regionai, ministerijos, didmiesčių teritorijos, vietos valdžios institucijų grupės, nacionalinės ministerijos... Visos vietos valdžios institucijos, kurios oficialiai įsipareigoja teikti strategines rekomendacijas, finansinę ir techninę paramą Pakto signatarams, bus Europos Komisijos oficialiai pripažintos Pakto koordinatorėmis.

Išsamesnės informacijos teiraukitės Pakto koordinatorių pagalbos tarnybos adresu coordinators@eumayors.eu.

Koordinatorių sąrašas

Kaip galima prisijungti?

Viešosios administracijos, pageidaujančios gauti Pakto koordinatorių statusą, turėtų atlikti tokius veiksmus:

 

1 ŽINGSNIS

užpildyti ir pateikti internetinę registracijos formą dėl pradinio tinkamumo patikrinimo

2 ŽINGSNIS

patvirtinus tinkamumą, užpildyti ir pasirašyti susitarimo formą, atsiųstą iš Merų pakto biuro

3 ŽINGSNIS

Merų pakto biuras sukurs jūsų administracijos internetinį profilį, kai gaus pasirašytą susitarimo formą. Tai padės aktyviai dalyvauti Merų pakto bendrijos veikloje ir teikti geresnę paramą savo asocijuotiems signatarams.

Kodėl verta dalyvauti?

Pakto koordinatoriaus statuso privalumai yra įvairiapusiai:

Kada galima prisijungti?

Pakto koordinatoriai gali prisijungti prie Merų pakto dėl klimato ir
energetikos bet kuriuo metu, užpildę registracijos formą, esančią
šio puslapio dešinėje.