Kilmė ir vystymasis

Merų paktas yra didžiausias pasaulyje miestų judėjimas klimato ir energetikos veiksmų srityje vietos lygmenyje. Toliau sužinosite daugiau apie šią iniciatyvą ES teritorijoje: jos istoriją, misiją ir viziją bei jos pasiekimų statistiką.

Žvilgsnis į praeitį Pakto atsiradimas

ES merų paktas dėl klimato ir energetikos vienija tūkstančius vietos valdžios institucijų, savanoriškai įsipareigojusių įgyvendinti ES klimato ir energetikos tikslus.

Merų pakto iniciatyva buvo įgyvendinta 2008 m. Europoje, siekiant surinkti vietos valdžios institucijas, savanoriškai įsipareigojančias pasiekti ir viršyti ES nustatytus su klimatu ir energija susijusius tikslus.

Tai buvo ne tik pirma tokio pobūdžio „iš apačios į viršų“ metodo energijos ir klimato veiksmų iniciatyva, bet ir sėkmės praktika, kuri greitai viršijo visus lūkesčius.

Joje jau dalyvauja daugiau nei 7000 vietos ir regionų valdžios institucijų iš 57 šalių, naudojančių daugybės pasaulinio masto suinteresuotųjų šalių judėjimo privalumus bei techninę ir metodologinę pagalbą, siūlomą tam tikslui skirtų biurų.

Globalinis merų paktas naudojasi patirtimi, sukaupta per pastaruosius aštuonerius metus Europoje ir kitur, bei remiasi pagrindiniais iniciatyvos sėkmės veiksniais: savo „iš apačios į viršų“ metodo valdymo būdu, daugiapakopiu bendradarbiavimo modeliu bei į kontekstą orientuota veiksmų sistema.

 

 • Merų pakto sėkmės istorija

  Skaitykite apie Merų pakto įvykius ir laimėjimus nuo pat šios iniciatyvos pradžios!

  • 2008 m.

   Merų pakto iniciatyva buvo įgyvendinta Europos Komisijos 2008 m., siekiant paskatinti merus dalyvauti ES nustatytų su klimatu ir energija susijusių tikslų pasiekime bei padėti jiems šioje veikloje.

  • 2011 m.

   Iniciatyvos sėkmė greitai viršijo visus lūkesčius, toliau pritraukdama vis naujas vietos ir regionų valdžios institucijas Europoje ir kitur. 2010 m. spalį Merų paktas jau subūrė 2000 miestų atstovus, paskatinęs Europos Komisiją sukurti panašią iniciatyvą ES Rytų partnerystės šalims. Rytų šalių merų pakto iniciatyva startavo 2011 m., šiuo metu ji veikia Baltarusijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Armėnijoje, Gruzijoje bei Azerbaidžane.


   www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

  • 2012 m.

   2012 m. Europos Komisija išplėtė Merų pakto įtaką į Europos Pietų kaimynystės šalis, įgyvendindama CES-MED projektą. „Švaresni ir energiją taupantys Viduržemio jūros regiono miestai“ (CES-MED) padeda miestams prisijungti prie Merų pakto ir dalyvauti plataus užmojo tvaraus vystymosi politikoje. CES-MED biuras funkcionuoja Alžyre, Egipte, Izraelyje, Jordanijoje, Libane, Maroke, Palestinoje bei Tunise.


   www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

  • 2014 m.

   Europos Komisija įgyvendino Merų prisitaikymo („Mayors Adapt“) iniciatyvą. Šios dukterinės iniciatyvos, pagrįstos Merų pakto principais, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas prisitaikymui prie klimato kaitos. Merų prisitaikymo iniciatyva pakvietė vietos valdžios institucijas pademonstruoti vadovavimą šio prisitaikymo procese ir padėjo joms kurti ir įgyvendinti vietos lygmens prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas.

  • 2015 m.

   Merų pakto ir Merų prisitaikymo iniciatyvos oficialiai susijungė 2015 m. spalio 15 d. Europos Parlamente vykusios ceremonijos metu. Naujasis Merų paktas dėl klimato ir energetikos, kurio tikslai ir kryptis buvo apibrėžti per konsultacijas su miesto atstovais, nestokoja itin ambicingų plataus masto planų: pasirašiusieji miestai jau įsipareigoja aktyviai palaikyti ES nustatyto 40 % ŠESD išlakų mažinimo tikslo iki 2030 m. įgyvendinimą ir sutinka naudotis integruotu metodu klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos veikloje bei užtikrinti prieigą prie saugios, tvarios ir prieinamos energijos visiems jos naudotojams.

   Praėjus kelioms savaitėms, Aukščiausiojo lygio klimato vadovų susitikimo Paryžiuje metu ES Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius paskelbė apie Merų pakto dėl klimato ir energetikos geografinės srities išplėtimą, naujų regioninių biurų steigimą Užsachario Afrikos šalyse, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Japonijoje, Indijoje, Kinijoje bei Pietryčių Azijoje.

  • 2016 m.

   2016 m. birželio mėnesį Merų pakto iniciatyva įžengė į naują ir svarbų savo istorijos etapą, pasirinkusi suvienyti pastangas su kita miestų iniciatyva – Merų susitarimu („Compact of Mayors“). Tokiu būdu susiformavęs Globalinis merų paktas dėl klimato ir energetikos yra didžiausias vietos valdžios institucijų, nusprendusių siekti aukštesnių už vien savo nacionalinio klimato ir energetikos lygmens tikslų, judėjimas. Globalinis merų paktas, visiškai atitinkantis JT Darnaus vystymosi tikslus bei klimato teisingumo principus, spręs tris pagrindines problemas: klimato kaitos švelninimą, prisitaikymą prie neigiamų klimato kaitos poveikių bei visuotines galimybes gauti saugią, tvarią ir įperkamą energiją.
   Šiuo metu Merų paktas tęsia savo tarptautinę plėtrą, įkūręs Merų pakto Užsachario Afrikos šalių biurą.

   helpdesk@comssa.org

   Pradedant nuo 2017 m. jau esančius biurus papildo steigiami regioniniai Pakto biurai Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje bei Karibų jūros šalyse, Kinijoje ir Pietryčių Azijoje, Indijoje ir Japonijoje.