Koordinatoriai

Provincijos, regionai, ministerijos, nacionalinės energetikos agentūros, didmiesčių teritorijos, vietos valdžios institucijų grupės... Pakto koordinatoriai – tai viešojo administravimo institucijos, teikiančios strategines gaires, techninę bei finansinę pagalbą Merų paktą pasirašantiems signatarams ir savivaldybėms.

Be teikiamos finansinės pagalbos, Pakto koordinatoriai dar paprastai remia signatarus, vykdančius CO2 emisijos inventorizaciją ir (arba) klimato kaitos rizikos įvertinimą, ir rengiančius bei įgyvendinančius tvarios energijos ir klimato veiksmų planus.

- Pakto teritoriniai koordinatoriai yra decentralizuotos valdžios institucijos, pavyzdžiui, rajonų, apskričių savivaldybės arba savivaldybių grupės.
- Pakto nacionaliniai koordinatoriai – nacionalinės viešosios institucijos, tokios kaip nacionalinės energetikos agentūros.

Europos Komisija laiko juos reikšmingais sąjungininkais, palaikančiais Merų pakto signatarus jų įsipareigojimų vykdyme ir Pakto poveikio didinime.


Join as Coordinator


ADVANCED SEARCH Clear all


208 Results found

Items/page