Illustration Asocijuotų partnerių

Asocijuotieji partneriai turi išteklių, kurie gali būti naudingi signatarams siekiant įgyvendinti Pakto tikslus. Tiksliau, šie ištekliai apima praktinių žinių teikimą, techninių ar metodologinių priemonių Pakto signatarams kūrimą ir net kai kurių Pakto aspektų tyrimus.

Asocijuotųjų partnerių užduotis  teikti Pakto signatarams praktinių žinių (dalinantis su jais įgūdžiais ir techninėmis žiniomis) ir skatinti vietos valdžios institucijų ir kitų dalyvių partnerystės ryšius.

Merų pakto asocijuotųjų partnerių sąrašas pateikiamas čia:

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Su Europos Komisijos politine parama Su Europos Komisijos politine parama. Tinklavietę koordinuoja Merų pakto biuras.
Naujienos | Darbotvarkė | Tinklavietės planas | RSS pagalba | Kūrėjai | Teisinė informacija