Illustration Globalinis žingsnis

Merų pakto iniciatyva buvo įgyvendinta 2008 m. Europoje, siekiant surinkti vietos valdžios institucijas, savanoriškai įsipareigojančias pasiekti ir viršyti ES nustatytus su klimatu ir energija susijusius tikslus.

Tai buvo ne tik pirma tokio pobūdžio „iš apačios į viršų“ metodo energijos ir klimato veiksmų iniciatyva, bet ir sėkmės praktika, kuri greitai viršijo visus lūkesčius.

Joje jau dalyvauja daugiau nei 7000 vietos ir regionų valdžios institucijų iš 57 šalių, naudojančių daugybės pasaulinio masto suinteresuotųjų šalių judėjimo privalumus bei techninę ir metodologinę pagalbą, siūlomą tam tikslui skirtų biurų.

Globalinis merų paktas įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d. ir pasinaudos patirtimi, sukaupta per pastaruosius aštuonerius metus Europoje ir kitur, bei remsis pagrindiniais iniciatyvos sėkmės veiksniais: savo „iš apačios į viršų“ metodo valdymo būdu, daugiapakopiu bendradarbiavimo modeliu bei į kontekstą orientuota veiksmų sistema.

Daugiau informacijos apie Globalinį merų paktą dėl klimato ir energetikos galite gauti DUK skyriuje arba susisiekite su Regioninėmis pakto pagalbos tarnybomis:
- Centrinė pagalbos tarnyba (ES): info@eumayors.eu
- Rytų šalių partnerystės pagalbos tarnyba (CoMO East): info-east@eumayors.eu
- Pietinių Viduržemio jūros regiono šalių pagalbos tarnyba (CES-MED): info-south@eumayors.eu
- Užsachario Afrikos šalių pagalbos tarnyba (CoMO-SSA): helpdesk@comssa.org

Merų pakto sėkmės istorija

Slinkite žemyn ir skaitykite apie Merų pakto įvykius ir laimėjimus nuo pat šios iniciatyvos pradžios!

2008

© Nathalie Nizette nuotrauka

Merų pakto iniciatyva buvo įgyvendinta Europos Komisijos 2008 m., siekiant paskatinti merus dalyvauti ES nustatytų su klimatu ir energija susijusių tikslų pasiekime bei padėti jiems šioje veikloje.

2011

© Annos Zenzinos nuotrauka

Iniciatyvos sėkmė greitai viršijo visus lūkesčius, toliau pritraukdama vis naujas vietos ir regionų valdžios institucijas Europoje ir kitur. 2010 m. spalį Merų paktas jau subūrė 2000 miestų atstovus, paskatinęs Europos Komisiją sukurti panašią iniciatyvą ES Rytų partnerystės šalims. Rytų šalių merų pakto iniciatyva startavo 2011 m., šiuo metu ji veikia Baltarusijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Armėnijoje, Gruzijoje bei Azerbaidžane.

www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

2012

© Human Dynamics nuotrauka

2012 m. Europos Komisija išplėtė Merų pakto įtaką į Europos Pietų kaimynystės šalis, įgyvendindama CES-MED projektą. „Švaresni ir energiją taupantys Viduržemio jūros regiono miestai“ (CES-MED) padeda miestams prisijungti prie Merų pakto ir dalyvauti plataus užmojo tvaraus vystymosi politikoje. CES-MED biuras funkcionuoja Alžyre, Egipte, Izraelyje, Jordanijoje, Libane, Maroke, Palestinoje bei Tunise.

www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

2014

© Eriko Luntango nuotrauka

Europos Komisija įgyvendino Merų prisitaikymo ("Mayors Adapt") iniciatyvą. Šios dukterinės iniciatyvos, pagrįstos Merų pakto principais, pagrindinis dėmesys yra skiriamas prisitaikymui prie klimato kaitos. Merų prisitaikymo iniciatyva kviečia vietos valdžios institucijas pademonstruoti vadovavimą šio prisitaikymo procese ir padeda joms kurti ir įgyvendinti vietos lygmens prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas.

mayors-adapt.eu

2015

© Nathalie Nizette nuotrauka

Merų pakto ir Merų prisitaikymo iniciatyvos oficialiai susijungė 2015 m. spalio 15 d. Europos Parlamente vykusios ceremonijos metu. Naujasis Merų paktas dėl klimato ir energetikos, kurio tikslai ir kryptis buvo apibrėžti per konsultacijas su miesto atstovais, nestokoja itin ambicingų plataus masto planų: pasirašiusieji miestai jau įsipareigoja aktyviai palaikyti ES nustatyto 40% ŠESD išlakų mažinimo tikslo iki 2030 m. įgyvendinimą ir sutinka naudotis integruotu metodu klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos veikloje bei užtikrinti prieigą prie saugios, tvarios ir prieinamos energijos visiems jos naudotojams.

Daugiau informacijos apie Merų paktą dėl klimato ir energetikos.

© xxx nuotrauka

Praėjus kelioms savaitėms, Aukščiausiojo lygio klimato vadovų susitikimo Paryžiuje metu ES Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius paskelbė apie Merų pakto dėl klimato ir energetikos geografinės srities išplėtimą, naujų regioninių biurų steigimą Užsachario Afrikos šalyse, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Japonijoje, Indijoje, Kinijoje bei Pietryčių Azijoje.

2016

© epp nuotrauka

2016 m. birželio mėnesį Merų pakto iniciatyva įžengė į naują ir svarbų savo istorijos etapą, pasirinkusi suvienyti pastangas su kita miestų iniciatyva – Merų susitarimu (Compact of Mayors). Tokiu būdu susiformavęs Globalinis merų paktas dėl klimato ir energetikos, kurio veiklos pradžia bus oficialiai paskelbta 2017 m. sausio mėnesį, taps didžiausiu vietos valdžios institucijų, nusprendusių siekti aukštesnių už vien savo nacionalinio klimato ir energetikos lygmens tikslų, judėjimu. Globalinis merų paktas, visiškai atitinkantis JT Darnaus vystymosi tikslus bei klimato teisingumo principus, spręs tris pagrindines problemas: klimato kaitos švelninimą, prisitaikymą prie neigiamų klimato kaitos poveikių bei visuotines galimybes gauti saugią, tvarią ir įperkamą energiją.

Šiuo metu Merų paktas tęsia savo tarptautinę plėtrą, įkūręs Merų pakto Užsachario Afrikos šalių biurą.

helpdesk@comssa.org

2017
2017 m. sausio mėnesį bus oficialiai pristatytas Globalinis merų paktas dėl klimato ir energetikos. Naujoji globalinio pakto iniciatyva dar labiau sustiprins vietinių vadovų vaidmenį tarptautinėje klimato politikoje ir veikloje bei pristatys bendro poveikio praktiką globaliu lygmeniu.

Pirmame 2017 m. ketvirtyje jau esančius biurus papildys steigiami regioniniai Pakto biurai Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje bei Karibų jūros šalyse, Kinijoje ir Pietryčių Azijoje, Indijoje ir Japonijoje.

info@eumayors.eu

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Su Europos Komisijos politine parama Su Europos Komisijos politine parama. Tinklavietę koordinuoja Merų pakto biuras.
Naujienos | Darbotvarkė | Tinklavietės planas | RSS pagalba | Kūrėjai | Teisinė informacija